IMG_2141

נעם, דפנה, ראובן, כרמל, טיול בספרד, 2012