71

דיון וכתיבת תגובה ע"י חברי "צנון" (חוג הנוער למחשבה עצמית / שי"ח נוער…) לכרוז "הלל הבוגד" שיצא אז ע"י הימין בגן מנורה מול קפה טעמון (היום: גן הסוס), 8/7/1971

דיון וכתיבת תגובה ע"י חברי "צנון" (חוג הנוער למחשבה עצמית / שי"ח נוער…) לכרוז "הלל הבוגד" שיצא אז ע"י הימין בגן מנורה מול קפה טעמון (היום: גן הסוס), 8/7/1971