57

20/5/1971, מגרש הרוסים, ש\חרור בערבות ממעצר לאחר הפגנת הפנתרים השחורים בירושלים

20/5/1971, מגרש הרוסים, שחרור בערבות ממעצר לאחר הפגנת הפנתרים השחורים בירושלים