הספד מאת ראובן קמינר

מאושרים ההורים שילדיהם נעשים שותפים למאבקם.

נעם הלך מאיתנו אך בכל זאת  הוא נמצא ונוכח ביחד עם החיילים שמסרבים ליטול חלק במלחמה לא צודקת.  ובמיוחד עם הסרבנים שמשרתים את השלום בכלא 6.

נעם הלך מאיתנו אך בכל זאת הוא נמצא ונוכח בכל הפגנה ובכל משמרת נגד הכיבוש ובמיוחד הוא ניצב לצידה של אמו דפנה במשמרת נשים בשחור.

נעם הלך מאיתנו אך בכל זאת הוא נמצא ונוכח בקרב אלה שלא מסתפקים בכך שערבים אינם אויביו כי נעם לחם והגשים אחדות ושותפות ערבית יהודית ותרם לכך בשנות פעילות לוחמת בשטח.

נעם הלך מאיתנו אך בכל זאת הוא נמצא ונוכח עם אלה המכירים בזכויות האנושיות של הפליטים ומהגרי העבודה.  אך הוא וסמדר לא הסתפקו בתמיכה פעילה ופתחו את הבית שלהם לשהות ממושכת של פליט הזקוק לתנאים מיוחדים.

נעם הלך מאיתנו אך בכל זאת הוא נמצא ונוכח ביחד עם אלה המנסים להפיק מהיי טק לא רווח אלא רווחה לאנושות ותוך כדי הצלחותיו הושיט תמיכה אדירה לסמדר שהוללה מהפך נגד סגירת המקצוע מפני ערבים במדינה באמצעות המפעל "צופן".

נעם הלך מאיתנו אך בכל זאת הוא נמצא ונוכח ביחד עם הנאבקים לצדק חברתי אך לא רק בגרסתו החלבית.  הוא נמנה עם אלה שאינם מסתפקים בשכר מינימום ודורשים במוקדם ובמאוחר שכר מקסימום לפועל, ושכר מקסימום פירושו סוציאליזם.

נעם היה פעיל, לוחם, אינטרנציונליסט והומניסט, ידיד נאמן, אב אוהב לכרמל ולמתן ושותף באהבה וביצירה עם סמדר.