מכתב מחברה

נעם יקר,

בלי מטפיזיקה, או אולי עם קצת – קשה לחשוב על תואם גדול יותר בין שמו של אדם לתכונותיו. אני רואה אותו כחוסן פנימי ושקט טוב של מי שרוצים לעשות אתו דברים. אתך.

אבות ישורון כתב: "קיים עולמו של העולם, אשר בו נאספים המקומות והמראות שלא נשכחים". משפט שכולו שייכות וקבלה, ונכתב בהקשר מאוד פוליטי. הרגשתי שהוא שלך.

חיבוק,

ת.ב.