19651

נעם קמינר בטיול של ברית הנוער הקומוניסטי (בנק"י), 1965