סרטון הנצחה לזכרו של נעם

הסרטון הוכן על ידי חברי ילדות של נעם שנשארו אתו בקשר במסגרת קבוצת מטיילים עד לימיו האחרונים