הקלטות: נעם קמינר מראיין חברי פק"פ על פעילותם בשנות ה30-40

בשנת 1984 השתתף נעם בפרויקט של המכון לתיעוד בע"פ של האוניברסיטה העברית שערך סדרת ראיונות עם חברי הפק"פ על ההיסטוריה שלהם והפעילות בזמן המנדט ואחריו.

מובאים כאן ראיונות שערך נעם עם וולף ארליך, פנינה פיילר, רות לוביץ' ויעקב זילבר.

הקלטות נוספות:

כל הזכויות לראיונות שמורות למדור לתיעוד בע"פ במכון אברהם הרמן ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים.