הקלטה: נעם קמינר מראיין את וולף ארליך, 1984

כל הזכויות לראיונות באתר זה שמורות למדור לתיעוד בע"פ במכון אברהם הרמן ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים.