צילמה – נחמה

טיול שורשים של משפחת נהב בברלין, 2013